Body

VEIDEKKE PREFAB

ENERGYCON

Enerycon är prefabricerade betongprodukter för bl. a kraftindustrin.


Exempel på produkter


  • Transformatorgropar – Färdiga kassetter med släckgaller
  • Stagankare för kraftledningsstolpar
  • Stativfundament
  • Skärmväggar