Referens namn

Estrids Krona, Bromma

Projekt VP
Flerbostadshus, Stockholmsregionen
År
Juni 2015 - november 2016