Referens namn

Längtans Allé, Uppsala

Projekt VP
Flerbostadshus, Sverige / Östra Mellansverige
År
Juni 2015 - november 2016
Flerbostadshus, Sverige / Östra Mellansverige