Referens namn

Trafikverket

Projekt VP
MobiSIR TAM/Detektorkiosker/Vågstationer
År
Pågående leveranser

MobiSIR TAM är ett projekt för att skapa total täckning för MobiSIR/GSM-R på de järnvägssträckor som förvaltas av Trafikverket.

Vi levererar teknikbodar med komplett utrustning som förbättrar kom­munikationsmöjligheterna mellan trafikledning och fordon.

Detektorkiosken har vi utvecklat tillsammans med Trafikverket och används bland annat för övervakning av varmgång och hjulskada.